fbpx
 

İç Hastalıklar (Dahiliye)

DAHİLİYE KLİNİĞİ

Hastanemizin iç Hastalıkları (Dahliye) kliniği, deneyimli ve uzman hekimleri ile çocukluk çağını aşmış bireylerin iç organ sistemlerine ait şikayetleri ile ilgilenmekte, tanı için her türlü tetkikin kısa sürede çalışıldığı laboratuvarımız ve görüntüleme merkezimizden de destek alarak hastalara en iyi hizmeti sunmaktadır.

Tıbbın tüm klinik branşlarına temel teşkil eden bir disiplin olarak iç Hastalıkları (Dahliye), sağlık kuruluşlarına başvuran hastaların büyük bir çoğunluğunun ilk başvurduğu klinik olup ,çok geniş yelpazede bir hasta grubuna hizmet etmektedir.

Günümüzdeki bilimsel gelişmelerin ışığında ayrıntılı fizik muayene doğrultusunda gerekli modern tetkikler, laboratuvar (kan, idrar, dışkı vb.), radyolojik incelemeler (röntgen, ultrasonografi, mammografi, bilgisayarlı tomografi, vb.), gerekli durumlarda endoskopik incelemeler (üst gastrointestinal sistem endoskopisi, vb.) ve EKG gibi gerekli tüm tetkikleri kullanarak hastalıkların erken ve kesin tanısını sağlar.

iç Hastalıkları (Dahliye) bilimsel ve teknolojik gelişmelere paralel olarak birçok yan dala ayrılmakla beraber hastanın bir bütün olarak değerlendirilmesi, ileri tetkiklerinin yapılarak teşhisinin konulması ve tedavisinin düzenlenmesi açısından büyük önem taşır.

Konulan teşhis doğrultusunda gerektiğinde gerek iç hastalıkları yan dalları, gerekse diğer dallar ile işbirliği içinde, gerektiğinde hastayı ilgili bölüme sevk ederek hastanın tüm sağlık problemlerinin çözümü için uğraşır.

DAHİLİYE KLİNİĞİNİN İLGİLENDİĞİ HASTALIKLAR
 • Kan Hastalıkları (Anemiler),
 • Böbrek Hastalıkları,
 • Koroner Kalp Hastalıkları,
 • Kalp Yetersizliği,
 • Ritm Bozuklukları,
 • Hipertansiyon,
 • Hiperkolesterolemi,
 • Üst ve alt solunum yolu hastalıkları,
 • Mide-bağırsak sistemi hastalıkları,
 • Şeker hastalığı,
 • Şişmanlık (obezite),
 • Diabet (fieker Hastalığı)
 • Troid Bezi Bozuklukları (Guatr),
 • Akciğer hastalıkları (kronik bronşit, amfizem, astım vb.),
 • Sindirim sistemi hastalıkları (gastrit, ülser, reflü, spastik kolit, vb.),
 • Kabızlık,
 • Kolit gibi Sindirim SistemiHastalıkları,
 • Yaşlılık ve Yaşlılığa bağlı sorunlar (Geriatri),
 • Ateşli Hastalıklar,
 • Romatizmal Hastalıklar,
 • Ateşli Eklem Romatizması,
 • Ameliyat öncesi ve sonrası genel değerlendirme,
 • Kolesterol ve trigliserid yükseklikleri,
 • Karaciğer ve safra kesesi hastalıkları,
 • Çeşitli kanser hastalıklarının erken tanısı,